Izabela Maciejewska

Filmowy defekt samotności w Muzeum Kinematografii

Recyklingu kadrów ze Zwierciadła Andrieja Tarkowskiego, filmu będącego metaforą przemijania, poszukiwania minionego czasu, raju bezpowrotnie utraconego, dokonuje Iza Maciejewska. Jej prace, przyjmujące formę zdjęć umieszczonych w light-boxach oraz wideoinstalacji, bazują na tych obrazach z dzieła Tarkowskiego, które zainspirowane zostały malarstwem (mi.in. Vermeera, Brueghla, Mistrzów Światła Świecy). W innej instalacji wideo artystki postać chłopca, wzorowana na bohaterze Medium Jacka Koprowicza, prowadzi widzów na wystawę główną.

Kurator wystawy: Alicja Cichowicz, Muzeum Kinematografii, 2011

sztuka   video  /  fotografia  /  instalacja  /  rzeźba

Copyright Izabela Maciejewska